Липсата на работна ръка ускорява ръста на доходите във Великобритания


19.09.2018 Facebook Twitter LinkedIn Google+ ЛондонПовишаването на осреднените седмични доходи във Великобритания, включвайки бонусите, се ускори през периода май – юли до 2,6% на годишна база от 2,4% през три месеца до края на юни.

Растежът на средните седмични доходи, изключвайки бонусите, пък се ускори до 2,9% от 2,7% през предходните три месеца,

Това увеличаване на заплащането се дължи на факта, че британският бизнес се затруднява при намирането на нов персонал и е принуден да плаща повече.

Това е видно от рекордният брой на незаетите свободни работни места, както и до много слабото увеличение на заетостта през трите месеца до юли.

Английската централна банка следи внимателно данните за растежа на заплатите като сигнал за инфлационния натиск в страната.

Ускореният растеж на заплащането на труда е в подкрепа на решението на Английската централна банка от миналия месец да увеличи основната британска лихва до посткризисен връх от 0,75%.

 

Коментари