Някои в Ситито се готвят да живеят в Париж


13.01.2021 Facebook Twitter LinkedIn Google+ ЛондонОчевидно най-важното за британската икономика, най-важният сектор са финансите. Ако има нещо, за което им трябва услуга от ЕС, въпреки че трудно ще я изпросят, това са финансите.

В началото на Brexit се предполагаше, че Европа ще иска Лондон да остане финансовия център на общността, макар че няма да е в нея. Но много бързо това мнение бе отхвърлено.

Можем да предполагаме, че критичната маса от хора, които вече са на място в Лондон ще подкрепи запазването на влиянието му.

Но практически не виждам защо ЕС трябва да приема някакви преференциални условия, за да могат мащабните финансови операции да продължат да се случват в Лондон, вместо в някоя от европейските финансови столици.

Това явно е най-голямата област на преговори и ще отнеме години за решение.

Помня преди 5г как обядвах с източници от Ситито – само няколко седмици след референдума и повечето тях потриваха ръце и се готвеха да се преместят да живеят в Париж. Искаха да заминат да живеят в Париж.

Мога само да предполагам, че някои от тях ще разширят капацитета си в други столици – очевидно в Париж, но също и в Амстердам, Франкфурт, Дъблин и други.

Сигурно ще разширят капацитета във всички тези градове, за да са сигурни, че ще могат да предприемат бъдещи действия.

Определено едва ли ще видим нови големи инвестиции в Ситито за известно време.

Коментари