Очаква се в Англия през декември да влезе по-строга система от ограничения
s