Скептиците на пълните блокади във Великобритания намаляват
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s