Великобритания се готви за „твърд пазарлък“ със САЩ
s
s