Нели от Стамболийски обучава 200 деца в училище „Българче“ в Лондон
s
s

Преводи на документи в Лондон

Акт за брак, акт за раждане, дипломи, свидетелства за съдимост.

Бързо, коректно, на добра цена.

07872 309344 , 07786 967299

Стотинка, Лондон

s
s
s
s
s

Подаване на tax return

Не отлагайте, подайте навреме!

07786 967299 , 07872 309344

 

s
s
s

Сменям бързо валидни български шоф. книжки за британски Full British Driving Licence.

Необходима е валидна шоф. книжка, валиден документ за самоличност и една снимка.

07786 967299 , 07872 309344  /само с уговорен час/

www.e-vesti.co.uk   www.bgvestnik.co.uk

Стотинка, Лондон

 

Online Tax Return

Отчитаме периода 06/04/2019-05.04.2020

Бързо връщане на таксите директно в банковата Ви сметка

Коректно подаване на данните само online (с кодове), не подаваме на хартия

Краен срок за подаване-31 януари 2021!

Разумна цена

07786 967299 , 07872 309344

/прием от 10 до 5 делник, Сб и Нд от 11 до 3 само с уговорен час/

www.e-vesti.co.uk

www.bgvestnik.co.uk

Стотинка, Лондон

 

s