Предприемачите в Лондон ще пострадат при по-висок гербов налог за чужденци
s