Производството на енергия от ВЕИ достигна рекордни нива във Великобритания
s