Липсата на работна ръка ускорява ръста на доходите във Великобритания
s