Британският посланик Роб Диксън: за ученето на български език, за Христо Ботев и Иван Вазов
s