Нели от Стамболийски обучава 200 деца в училище „Българче“ в Лондон
s