Още 1000 Covid жертви във Великобритания
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s