Великобритания ще забрани ваканциите в чужбина
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s