Правила

Добре дошли на нашия уебсайт.

Общи условия и правила за ползване на сайта

Правила и условия за използване на този сайт

Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да спазвате и се обвързвате със следните условия и правила за ползване, които заедно с нашата политика за конфиденциалност управляват Стотинка и отношенията и връзките ви с този сайт.
Ако не сте съгласни с част от тези условия и изисквания, моля не използвайте нашия сайт. Терминът Стотинка или “ние” се отнася за собственика на сайта, чието седалище е с главен офис в Лондон.
Нашата компания е с главно седалище в Лондон и е регистрирана Интернет компания.
Терминът “вие” се отнася за потребителя или обикновен потребител на нашия сайт. Използването на този сайт е предмет на следните условия за ползване:

 • Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация и ползване.
 • Тя подлежи на промяна без предизвестие.
 • Нито ние, нито трети страни, могат да предоставят някаква гаранция или гаранция по отношение на точността, своевременността, изпълнение, пълнотата или годността на информацията и материалите, открити или предлагани на този сайт за всяка конкретна цел.
 • Вие се съгласявате, че такава информация и материали може да съдържа неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорността за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона.
 • Използването на всяка информация или материали на този сайт е изцяло на свой собствен риск, за който ние не можем да носим отговорност.
 • Отговорността  трябва да бъде ваше задължение за да гарантира, че всички продукти, услуги или информация достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.
 • Този сайт съдържа материали, които са наша собственост и са лицензирани за нас.
 • Тези материали включват, но не се ограничават до –  дизайн, оформление, външният вид и графика.
 • Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с авторските права, която е част от тези условия.
 • Всички марки, възпроизведени в този сайт, които не са собственост на, или лицензирани на оператора са признати в сайта.
 • Неразрешено използване на този сайт може да даде основание за иск за щети и / или да се смята за престъпление.
 • От време на време този сайт може да съдържа връзки към други сайтове.
 • Тези връзки са предоставени за ваше удобство да предостави допълнителна информация.
 • Те не означават, че ние отговаряме за тези връзки.
 • Ние не носим отговорност за съдържанието на тези връзки.

 

Поемане на отговорност


Информацията, съдържаща се в този сайт е за само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от Стотинка и ние се стремим да запазим информацията актуална и точна, ние не правим никакви ангажименти или гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, за пълнотата, точността, надеждността, годността и наличността по отношение в сайта или на информация, продукти, услуги или свързани с графики, съдържаща се в сайта за всякакви цели.
В никакъв случай ние не носим отговорност за загуби или щети, включително без ограничение, преки или косвени загуби или повреди, както и всички загуби или щети, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с употребата на този сайт. Чрез този сайт можете да се свържете с други уеб сайтове, които не са под контрола на Стотинка. Ние нямаме контрол върху същността, съдържанието и наличността на тези сайтове. Включването на връзки не означава непременно,препоръка и не подкрепя становищата, изразени в тях. Полагат се всички усилия да за поддръжката на сайта и работата му  безпроблемно. Въпреки това, Стотинка не носи отговорност за, и не може да  носи отговорност за зареждането на страницата когато е временно недостъпна поради технически проблеми извън нашия контрол.

Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или цялото съдържание под всякаква форма е забранено, различни от следните:

 • Можете да отпечатате или да изтеглите на локалния твърд диск екстракти за лична и нетърговска употреба.
 • Можете да копирате съдържанието на отделни трети лица за лично ползване, но само ако  се съгласите да поставите линк като източник на материал.
 • Не може, с изключение на нашето изрично писмено разрешение, да разпространявате или използвате  съдържанието за търговски употреба.
 • Не може да го предоставяте или да го поставите в друг уеб сайт или друга форма в електронната информационна система и в Интернет.

Copyright ©  Безплатни обяви в Англия – stotinka.co.uk – Всички Права Запазени

Ако Вие приемате тези правила за ползване на нашия уеб сайт можете да отидете на началната страница за да започнете вашето търсене
Издава BG Media London – Медия за Българите в Лондон